Cooper & Gorfer  |  FOTO

 

Galleri Palm Falsterbo

Utställningen är ett samarbete med Galleri Christian Larsen, Stockholm

 

VERNISSAGE

Lördagen den 8 juli 2017 kl 13-16
 

Utställning

Pågår t o m fredagen den 28 juli 2017
 

Öppettider

Onsdag till söndag kl. 13 - 17
Övriga tider enligt överenskommelse
 

 

OM UTSTÄLLNINGEN

Cooper & Gorfers tillsynes stillsamma porträtt formas med fotografiet som utgångspunkt i de många lager av detaljer som utgör verken. Verken låter betraktaren ta del av historiebeskrivningar som sträcker sig bortom en första anblick och berättar något om det outtalade i bilden.

Cooper & Gorfer består av konstnärerna Sarah Cooper (USA, 1974)  och Nina Gorfer (Österrike, 1979).  Cooper & Gorfer, vars samarbete startade 2006, lever och arbetar i Göteborg och Berlin. Deras arbete innefattar tydliga referenser till konsthistoria, myter och kulturarv.

Cooper & Gorfers verk har visats i flera soloutställningar både nationellt och internationellt. De har även publicerat böcker som exempelvis ”I Know not These My Hands”.

 

Know Not These My Hands (2017) 

Ett minne av en person är som ett lapptäcke. Med åren kan detaljer falla bort, men genom att lägga till fragment ur andra minnen kan en helhetsbild ändå uppstå. Kanske är denna bild mer verklig än ett fotografi av densamma; mångfasetterad, skiftande och mer dynamisk än vad stillbilden förmår fånga under en sekund. Kanske speglar den mer av vår innersta kärna och alla de trådar som formar oss som människor. 

Cooper & Gorfers porträtt är, liksom minnen, som lapptäcken. Alla detaljer i fotografiernas collage bär kopplingar till antingen den avporträtterade eller till Cooper & Gorfers egna minnen eller reflektioner från mötet med dem. Ofta är det i kläderna symboliken finns, detta yttersta lager genom vilket vi kommunicerar vår identitet. Plaggen i Cooper & Gorfers verk är vanligtvis de porträtterades egna, men även den detaljrika omgivningen vittnar om händelser från det förflutna.

Cooper & Gorfer reste till Argentina redan år 2011 men sviten I Know Not These My Hands färdigställdes i år. Liksom vid tidigare resor avgörs deras destinationer av slumpmässiga möten eller berättelser de lär känna under resans gång.  Flera av svitens verk bär spår av militärdiktaturerna i Argentina, Chile och Uruguay som splittrade familjer och som kom att påverka flera framtida generationer. 

/Pauline Benthede

 

Natalia Avendaño Muiño bär i porträttet   Natalia’s Letters   sina föräldrars kärleksbrev på sin högra arm, skrivna 1973-76 då hennes chilenska far satt fängslad i Uruguay.  / Pauline Benthede

Natalia Avendaño Muiño bär i porträttet Natalia’s Letters sina föräldrars kärleksbrev på sin högra arm, skrivna 1973-76 då hennes chilenska far satt fängslad i Uruguay.

/Pauline Benthede

 

Amanda and the Painted People bär referenser till Gustav Klimts målning Portrait of Adele Bloch-Bauer I från 1907, porträttet av kvinnan i guld som senare stals av nazisterna under andra världskriget. Liksom Klimts målning bär också Amanda and the Painted People på en historia om erövring och flykt. Under militärjuntan i Chile flydde konstnären Isabel González Arredondo till Sverige. Genom sina målningar vittnar hon om sin erfarenhet att behöva lämna sitt eget land för att bli en främling i ett nytt. Minnen av hennes familj i Chile framträder likt siluetter i guld bakom Amanda, Isabel González Arredondos eget barnbarn.  

/Pauline Benthede